Întrebare scrisă E-6541/07 adresată de Mairead McGuinness (PPE-DE) Comisiei. Dezvoltarea micro-creditului în Europa