Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Plan de acțiune privind punerea în aplicare a strategiei UE în materie de sănătate animală COM(2008) 545 final