Întrebare scrisă E-3788/07 adresată de Sophia in 't Veld (ALDE), John Bowis (PPE-DE), Michael Cashman (PSE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Lissy Gröner (PSE) şi Luis Yañez-Barnuevo García (PSE) Comisiei. Declaraţia unilaterală a Poloniei