Comunicare a Comisiei - Monitorizarea rezultatelor privind consumatorii în interiorul pieţei unice: tablou de bord al pieţelor de consum {SEC(2008) 87}