Cauza C-414/06: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 15 mai 2008 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesfinanzhof — Germania) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn (Libertatea de stabilire — Impozitare directă — Deducerea pierderilor suferite de către un sediu permanent situat într un stat membru și care aparține unei societăți având sediul social într un alt stat membru)