Írásbeli kérdés E-006540/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) a Bizottság számára. Mosóporkartell