Întrebare scrisă E-1572/09 adresată de Godfrey Bloom (IND/DEM) Consiliului. Programul Every Child Matters (fiecare copil contează)