Concluziile avocatului general Lenz prezentate la data de30 mai 1984.