Mål T-348/12: Talan väckt den 31 juli 2012 — Globosat Programadora mot harmoniseringsbyrån — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL)