Cauza C-516/07: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 7 mai 2009 — Comisia Comunităților Europene/Regatul Spaniei (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2000/60/CE — Cadru de politică comunitară în domeniul apei — Desemnarea autorităților competente pentru districtele hidrografice)