Cauza T-88/17: Hotărârea Tribunalului din 5 iulie 2018 – Spania/Comisia [„FEADR – Ultimul an de execuție din perioada de programare 2007-2013 – Verificarea conturilor agențiilor de plăți ale statelor membre – Decizie prin care se declară nereutilizabilă o anumită sumă în cadrul programului de dezvoltare rurală al comunității autonome Extremadura – Metodă de calcul – Articolul 69 alineatul (5b) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 – Încredere legitimă”]