Kawża T-88/17: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Lulju 2018 – Spanja vs Il-Kummissjoni “FAEŻR — L-aħħar sena finanzjarja ta’ implimentazzjoni tal-perijodu ta’ programmazzjoni 2007 – 2013 — Clearance tal-kontijiet tal-aġenziji tal-ħlas tal-Istati Membri — Deċiżjoni li tiddikjara li ċertu ammont ma jistax jerġa’ jintuża fil-kuntest tal-programm għall-iżvilupp rurali tal-Komunità Awtonoma ta’ Extremadura — Metodu ta’ kalkolu — Artikolu 69(5b) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 — Aspettattivi leġittimi”