Kohtuasi T-88/17: Üldkohtu 5. juuli 2018. aasta otsus – Hispaania versus komisjon (EAFRD — Programmitöö perioodi 2007 – 2013 viimane rakendusaasta — Liikmesriigi makseasutuse kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise menetlus — Otsus, millega Extremadura autonoomse piirkonna maaelu arengu programmi raames loetakse teatav summa ühekordselt kasutatavaks — Arvutusmeetod — Määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 69 lõige 5b — Õiguspärane ootus)