Cauza F-162/12: Acțiune introdusă la 28 decembrie 2012 — ZZ/AEM