Cauza T-41/02: Ordonanța Tribunalului de Primă Instanță din data de 8 februarie 2007 — MCC/Comisie