Întrebare scrisă E-3557/08 adresată de Jim Higgins (PPE-DE) Comisiei. Aprovizionarea cu energie