Întrebare scrisă E-2265/07 adresată de Antolín Sánchez Presedo (PSE) Consiliului. Accesul persoanelor cu handicap la site-urile web publice şi la conţinutul acestora