2. Decizia Parlamentului European din 24 aprilie 2007 privind închiderea conturilor Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară pentru exerciţiul financiar 2005 (C6-0399/2006 - 2006/2166(DEC))