Întrebare scrisă E-3994/08 adresată de Michael Cramer (Verts/ALE) Comisiei. A33 Nord și siturile incluse în Directiva Habitate în Saxonia de Jos