Sag T-710/15: Rettens kendelse af 14. september 2016 — Drex Technologies mod Rådet