Întrebare scrisă E-3540/08 adresată de Charles Tannock (PPE-DE) Comisiei. Curtea de Conturi și controlul bugetar european