Concluziile avocatului general Cruz Vilaça prezentate la data de14 iulie 1988.