Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (camera a doua) din data de 1 martie 2007. # Mohammad Reza Fardoom și Michael Ashbrook împotriva Comisiei Comunităților Europene. # Funcționari - Rambursarea cheltuielilor - Cheltuieli aferente delegațiilor - Refuzul de a semna ordinele de deplasare întocmite în cadrul activității sindicale - Interesul de a exercita acțiunea - Inadmisibilitate. # Cauza F-72/05. Fardoom și Ashbrook/Comisia TITJUR