2007/603/CE: Decizia Comisiei din 7 septembrie 2007 de modificare a Deciziei 2001/618/CE pentru a include Slovacia în lista regiunilor indemne de boala Aujeszky și regiuni din Spania în lista regiunilor în care sunt în aplicare programe aprobate de control al bolii Aujeszky [notificată cu numărul C(2007) 4108] (Text cu relevanță pentru SEE )