TITJUR Comisia/Spania Hotărârea Curții (camera a doua) din data de 23 octombrie 2008. # Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Spaniei. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 89/48/CEE - Lucrători - Recunoașterea diplomelor - Inginer. # Cauza C-286/06.