Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1991, yhteisön rahoitusosuuden yksityiskohdista eläinlääkintäviranomaiset yhdistävän tietokoneverkon (Animo) perustamiseksi (91/426/ETY)