Mål T-615/17: Tribunalens beslut av den 21 juni 2019 — Ardigo och UO mot kommissionen