Zaak T-615/17: Beschikking van het Gerecht van 21 juni 2019 — Ardigo en UO/Commissie