Дело T-615/17: Определение на Общия съд от 21 юни 2019 г. — Ardigo и UO/Комисия