Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 16 iulie 2009. Hotărârea Curții (camera a treia) din data de 16 iulie 2009.#Comisia Comunităților Europene împotriva Irlandai.#Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Taxa pe valoarea adăugată - Directiva 2006/112/CE - Articolele 2, 9 și 13 - Activitate economică desfășurată de stat, de autoritățile locale și de alte organisme de drept public - Scutire.#Cauza C-554/07.