Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 16. juuli 2009.$