Conclusie van advocaat-generaal VerLoren van Themaat van 10 mei 1983.