Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind informarea Comisiei cu privire la proiectele de investiții în infrastructura energetică din cadrul Comunității Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 COM(2009) 361 final – 2009/0106 (CNS)