Решение за изпълнение (ЕС) 2021/676 на Съвета от 23 април 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1352 за предоставяне на временна подкрепа на Република Малта съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19