Întrebare scrisă E-8459/10 Horst Schnellhardt (PPE) adresată Comisiei. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și Regulamentul (CE) nr. 854/2004