Întrebare scrisă E-2408/08 adresată de Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) Comisiei. Siguranța maritimă: răspunderea civilă