Aviz privind măsurile antidumping în vigoare referitoare la importurile în Uniune de acid citric originar din Republica Populară Chineză: schimbarea denumirii și a adresei unei societăți care face obiectul unei taxe vamale individuale