P8_TA(2017)0066 Mercurul ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) P8_TC1-COD(2016)0023 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/… al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008