Produkty lecznicze – Wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych przez państwa EOG-EFTA w drugim półroczu 2019 r. 2020/C 308/06 Podkomitet I ds. Swobodnego Przepływu Towarów Do wiadomości Wspólnego Komitetu EOG