Lijst van door de EER-EVA-staten voor de tweede helft van 2019 afgegeven vergunningen om een geneesmiddel in de handel te brengen 2020/C 308/06 Subcomité I betreffende het vrije verkeer van goederen Te noteren door het Gemengd Comité van de EER