Lijekovi – Popis odobrenja za stavljanje u promet država EFTA-e koje su članice EGP-a za drugu polovinu 2019. 2020/C 308/06 Pododbor I. za slobodno kretanje robe Na znanje Zajedničkom odboru EGP-a