Întrebare scrisă E-4025/10 Ingeborg Gräßle (PPE) adresată Comisiei. Statisticile privind Grecia