Concluziile avocatului general Tesauro prezentate la data de25 ianuarie 1989.