DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE Raport de țară - ROMÂNIA care însoţeşte documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu: O Europă care își protejează cetățenii și sporește calitatea vieții acestora