Concluziile avocatului general Warner prezentate la data de1 martie 1978.