Întrebare scrisă E-4605/08 adresată de Robert Kilroy-Silk (NI) Comisiei. Reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitării