Дело C-144/19 P: Жалба, подадена на 20 февруари 2019 г. от Lupin Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-680/14, Lupin/Комисия