Întrebare scrisă P-4491/08 adresată de Paul Rübig (PPE-DE) Comisiei. Eroare în traducerea Directivei 2008/51/CE şi consecinţele acesteia