Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala Concluziile avocatului general Kokott prezentate la data de13 decembrie 2007. # Bertelsmann AG şi Sony Corporation of America împotriva Independent Music Publishers and Labels Association (Impala). # Recurs - Concurență - Controlul concentrărilor economice între întreprinderi - Asociaţie în participaţiune Sony BMG - Acţiune împotriva anulării unei decizii a Comisiei prin care o concentrare este declarată compatibilă cu piaţa comună - Control jurisdicțional - Domeniu de aplicare - Cerinţe de probă - Rolul comunicării privind obiecţiunile - Crearea sau consolidarea unei poziţii dominante colective - Motivarea deciziilor de autorizare a unei concentrări - Utilizarea unor informaţii confidenţiale. # Cauza C-413/06 P. TITJUR