Întrebare scrisă E-2752/09 adresată de Nils Lundgren (IND-DEM) Comisiei. Care sunt simplificările de natură reglementară pe care Comisia intenționează să le propună?